1401/09/06
0
0
mohammadi-finance TV
mohammadi-finance TV

الف-چه کسانی داخل سامانه مودیان اطلاعات وارد میکنند؟ ب-چه کسانی بر این اطلاعات نظارت دارند؟ ج-چه کسانی از این اطلاعات استفاده میکنند؟

ادامه مطلب...

آموزش نرم افزار حسابداری

دانلود رایگان نرم افزار حسابداری علیرضا محمدی

نرم افزار یکپارچه علیرضا محمدی برای حسابداران سراسر ایران طراحی شده تا بتوانند با استفاده از آن ، مهارت های خود را در حوزه حسابداری بالا ببرند. جهت دانلود این نرم افزار به صورت رایگان روی دکمه زیر کلیک کنید :

دوره عالی پرورش مشاور مالی عملیاتی

پخش ویدیو
جلسه 1 : معرفی دوره عالی پرورش مشاور مالی عملیاتی
پخش ویدیو
جلسه 2 : طراحی سیستم حسابداری
پخش ویدیو
جلسه 3 : نحوه توافق در خصوص جدول گزارشدهی

آموزش نرم افزار اکسل

پخش ویدیو
1 _چه جوری فاکتورم رو جمع بزنم؟
پخش ویدیو
2 _چرا جمع ساعت کارکردم درست نیست؟
پخش ویدیو
3 _کسر کار رو چه جوری منفی کنم؟

ساده سازی قوانین برای تو

ساده سازی قوانین

قانون مالیات های مستقیم

قوانین

قانون مالیات های مستقیم

مطالعه قوانین
ساده سازی قوانین

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قوانین

قانون مالیات بر ارزش افزوده

مطالعه قوانین
ساده سازی قوانین

قانون بیمه و تامین اجتماعی

قوانین

قانون بیمه و تامین اجتماعی

مطالعه قوانین