1403/03/27
0
0

فرم درخواست مشاوره

شماره تماس صرفا جهت پرونده های مالیاتی : 65594178-021
جهت درخواست مشاوره تکمیل فرم زیر الزامیست.

 

توجه : فرم حاضر جهت ارائه درخواست مشاوره مالی ، عملیاتی از سوی کارفرمایان حقیقی و حقوقی بوده و مختص مشاوره های فردی به حسابداران عزیز نمیباشد.

فرم درخواست مشاوره

مرحله 1 از 3 - مشخصات متقاضی مشاوره

نام و نام خانوادگی متقاضی مشاوره(Required)

فرم درخواست مشاوره