1403/03/27
0
0

فایل های به درد بخور!!

01

فایل های به درد بخور!!

درختواره شناسه های خدمت برای سامانه مودیان

لینک دانلود فایل
02

فایل های به درد بخور!!

فرم ثبت اطلاعات اخذ شناسه خدمت برای سامانه مودیان

لینک دانلود فایل
03

فایل های به درد بخور!!

مستندات فرآیند تنخواه گردانی

لینک دانلود فایل
04

فایل های به درد بخور!!

نمونه فایل آنالیز قیمت محصولات

لینک دانلود فایل

توجه : فایل های فوق را حتما با استفاده از کامپیوتر های شخصی دانلود کنید (برای دسترسی به این فایل ها بایستی نرم افزار آفیس شامل اکسس و اکسل روی سیستم کاربر نصب باشد)

فرم درخواست مشاوره