1403/04/30
0
0

مسیر و مقصد زندگی ما

یک حسابدار ، یک مدیر مالی و یک مشاور مالی ، عملیاتی فقط زمانی میتونه زندگی خوب رو تجربه کنه که حال خوب دائمی و پایدار داشته باشه و این امر محقق نمیشه مگر اینکه تا قبل از مرگش جواب سوالات زیر رو پیدا کنه:

جواب این سوالات رو در ویدئوهای زیر پیدا خواهی کرد.

من کی هستم؟

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
فرم درخواست مشاوره