1403/04/30
0
0

ارتقاء فرهنگ مالیاتی صاحبان کسب و کار

الان رئیس حسابداری هستی

برای مدیرمالی شدن ایستگاه ها رو رد کن!!

محصولات آموزشی برای تو ساده سازی قوانین برای تو همراه شدن آقای محمدی با تو فرصت های شغلی برای تو ویدئوهای مهارتی برای تو
mohammadi-finance TV
mohammadi-finance TV

الف-حجم فعالیت یعنی چی؟ ب-قانونگذار، صاحبان مشاغل گروه دوم و سوم رو چطور تعیین میکنه؟ ج-اگر یه کسب و کار فقط ارائه خدمت داشته باشه باید چکار کرد؟

ادامه مطلب...

دوره عالی پرورش مشاور مالی عملیاتی

logo
پخش ویدیو
جلسه 1 : معرفی دوره عالی پرورش مشاور مالی عملیاتی
پخش ویدیو
جلسه 2 : طراحی سیستم حسابداری
پخش ویدیو
جلسه 3 : نحوه توافق در خصوص جدول گزارشدهی

ساده سازی قوانین برای تو

ساده سازی قوانین

قانون مالیات های مستقیم

قوانین

قانون مالیات های مستقیم

مطالعه قوانین
ساده سازی قوانین

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قوانین

قانون مالیات بر ارزش افزوده

مطالعه قوانین
ساده سازی قوانین

قانون بیمه و تامین اجتماعی

قوانین

قانون بیمه و تامین اجتماعی

مطالعه قوانین
فرم درخواست مشاوره