1401/02/27
0
0

آموزش نرم افزار حسابداری

دانلود رایگان نرم افزار حسابداری علیرضا محمدی

نرم افزار یکپارچه علیرضا محمدی برای حسابداران سراسر ایران طراحی شده تا بتوانند با استفاده از آن ، مهارت های خود را در حوزه حسابداری بالا ببرند. جهت دانلود این نرم افزار به صورت رایگان روی دکمه زیر کلیک کنید :

دوره عالی پرورش مشاور مالی عملیاتی

جلسه 1 : معرفی دوره عالی پرورش مشاور مالی عملیاتی
جلسه 2 : طراحی سیستم حسابداری
جلسه 3 : نحوه توافق در خصوص جدول گزارشدهی

آموزش نرم افزار اکسل

1 _چه جوری فاکتورم رو جمع بزنم؟
2 _چرا جمع ساعت کارکردم درست نیست؟
3 _کسر کار رو چه جوری منفی کنم؟

ساده سازی قوانین برای تو

ساده سازی قوانین

قانون مالیات های مستقیم

قوانین

قانون مالیات های مستقیم

مطالعه قوانین
ساده سازی قوانین

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قوانین

قانون مالیات بر ارزش افزوده

مطالعه قوانین
ساده سازی قوانین

قانون بیمه و تامین اجتماعی

قوانین

قانون بیمه و تامین اجتماعی

مطالعه قوانین

فرصت های شغلی برای تو