1403/03/03
0
0

ثبت آگهی استخدام

250,000 تومان

کارفرمای محترم؛ لطفا برای درج آگهی در کانال تلگرام ، موارد ذیل را به آیدی تلگرام @shabnamtahlilgaran ارسال فرمائید.

الف.در سربرگ شرکت ، متن کامل آگهی به همراه نام شرکت و شماره ثبت آن درج گردیده و ذیل آن مهر و امضا گردد و تصویر شفاف و خوانای آن به آیدی اعلام شده ارسال شود.
ب.اطلاع رسانی واریز وجه به آی دی تلگرام.
ج.متن تایپ شده آگهی در قالب یک پیام تلگرام

توضیحات:
۱. در صورتی که کسب و کار شما در قالب شرکت به ثبت نرسیده است نام و نام خانوادگی و کد ملی صاحب کسب و کار در سربرگ درج گردد.
۲. در خصوص آگهی های جذب کاراموز در متن آگهی درج بفرمائید که مبلغی از بابت کارآموزی اخذ نمیگردد.
۳. نام شهر و محدوه جغرافیایی محل کار و نیز روزها و ساعات کاری در متن آگهی درج گردد.
۴. نوع فعالیت کسب و کار در متن آگهی اعلام شود – مثال یک شرکت تولیدی یا بازرگانی…
۵. انتظارات خود از حسابدار را به طور شفاف شرح دهید.

کلیه اطلاعات ارسالی شما در آرشیو کانال حفاظت خواهد شد.

لطفا پس از تکمیل مراحل پرداخت از رسید مشابه زیر اسکرین شات تهیه فرمایید و برای ادمین با آیدی تلگرام @shabnamtahlilgaran ارسال نمایید.

شناسه محصول: 130 دسته:

کارفرمای محترم؛ لطفا برای درج آگهی در کانال تلگرام ، موارد ذیل را به آیدی تلگرام @shabnamtahlilgaran ارسال فرمائید.

الف.در سربرگ شرکت ، متن کامل آگهی به همراه نام شرکت و شماره ثبت آن درج گردیده و ذیل آن مهر و امضا گردد و تصویر شفاف و خوانای آن به آیدی اعلام شده ارسال شود.
ب.اطلاع رسانی واریز وجه به آی دی تلگرام.
ج.متن تایپ شده آگهی در قالب یک پیام تلگرام

توضیحات:
۱. در صورتی که کسب و کار شما در قالب شرکت به ثبت نرسیده است نام و نام خانوادگی و کد ملی صاحب کسب و کار در سربرگ درج گردد.
۲. در خصوص آگهی های جذب کاراموز در متن آگهی درج بفرمائید که مبلغی از بابت کارآموزی اخذ نمیگردد.
۳. نام شهر و محدوه جغرافیایی محل کار و نیز روزها و ساعات کاری در متن آگهی درج گردد.
۴. نوع فعالیت کسب و کار در متن آگهی اعلام شود – مثال یک شرکت تولیدی یا بازرگانی…
۵. انتظارات خود از حسابدار را به طور شفاف شرح دهید.

کلیه اطلاعات ارسالی شما در آرشیو کانال حفاظت خواهد شد.

لطفا پس از تکمیل مراحل پرداخت از رسید مشابه زیر اسکرین شات تهیه فرمایید و برای ادمین با آیدی تلگرام @shabnamtahlilgaran ارسال نمایید.

فرم درخواست مشاوره