1403/04/30
0
0

کتاب مدیریت خرید و اصول انبارداری

مدیریت خرید و اصول انبارداری

دکتر نادر دیبای, مدیریت, مدیریت خرید و اصول انبارداری

نویسنده : دکتر نادر دیبای
انتشارات : ترمه​

معرفی کتاب مدیریت خرید و اصول انبارداری

هدف کتاب مدیریت خرید و اصول انبارداری ، ارائه مطالب جامع در رابطه با اصول انبارداری و برنامه ریزی ، کنترل موجودی انبارها همراه با سیستم های مختلف خرید (خرید داخلی – خرید خارجی) است. تحقق بخشیدن اصول و اهمیت کنترل مواد و قطعات و استفاده از سیستم های کنترل موجودی از اهداف انبارداری به حساب می آید.

فرم درخواست مشاوره