1403/03/03
0
0

ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره(1)ماده(238)قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی1400/03/02

ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره(1)ماده(238)قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی1400/03/02

تاریخ: 1400/11/12-شماره:200/1400/531

امورمالیاتی شهر واستان تهران/
ادارات کل امور مالیاتی

 

پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 ابلاغی به شماره ۵۲۰ /1400/200 مورخ21/10/1400،ترتیبات اجرایی و سیستمی دستور العمل مذکور در خصوص اعتراض هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شود، به شرح ذیل می باشد:

 

1- در اجرای مفاد قسمت اخیر بند (۱) و همچنین مقررات بند (۷) دستورالعمل اجرایی یادشده، از تاریخ13/10/1400 لغایت 17/02/1401،
اعتراض به اوراق تشخیص مالیات / مطالبه مالیات / اعلام نتیجه رسیدگی / استرداد حسب مورد، همچنان به روش های قبلی( ارسال از طریق سامانه عملیات الکترونیکی، پستی و یا دستی به صورت مستقیم توسط مؤدی به منظور ثبت از طریق باجه خدمات مؤدیان) به ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

 

2- به موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره (1) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی31/04/1394، ازتاریخ 18/02/1401 به بعد صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند. در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 02/03/1400مورد رسیدگی مجدد نخواهد گرفت.

3- به موجب این دستورالعمل انتخاب مسوول / مسؤولان مربوط بر اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوبه02/03/1400 به مدیران کل امور مالیاتی تعویض میشود. لذا ضرورت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیر کل/ مدیران یا حسابرسان كل مالیاتی اقدام نمایند.

 

4- در مواردی که برای رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدی بیش از یک مسوول انتخاب می شود تعداد مسوولان مربوط حداکثر سه نفر و انتخاب احدی از مسوولان از بین روسای گروه حسابرسی مالیاتی بلامانع می باشد، در این حالت در صورت عدم وجود اتفاق نظر در باب مورد یا موارد مطرح شده، صرفا مراتب مورد اختلاف در حکم عدم پذیرش تلقی و به همراه سایر مواردی که برای آنها اتفاق نظر وجود دارد می بایست توسط مسؤولان مربوط در سامانه عملیاتی درج و ثبت گردد.

 

5-مسؤول /مسوولان مربوط می بایست با رعایت مقررات مربوط، موارد اعتراض مؤدی را مجددا رسیدگی و نسبت به تعدیل یا عدم تعديل درآمد / ماخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی اقدام و نتیجه رسیدگی مجدد خود را با ذکر اقلام تعدیل شده و نشده مؤثر در موارد مذکور حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراضی مؤدی از طریق سامانه عملیاتی به مؤدی اعلام نمایند.

 

6-پس از اعلام نتیجه رسیدگی به مؤدی از طریق سامانه عملیاتی، مؤدی حداکثر ظرف مدت ۴5 روز از تاریخ ثبت اعتراضی فرصت دارد نظر خود را نسبت به آن اعلام نماید. در مواردی که مؤدی در زمان مذکور نسبت به قبول نظر مسؤول/ مسوولان مربوط اقدام نماید در آمد/ ماخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی قطعی و در صورتی که تمام یا بخشی از رسیدگی مجدد انجام شده مورد قبول مؤدی واقع نشود و یا مؤدی نسبت به آن در مهلت مقرر مذکور اظهارنظر ننماید، پرونده امر جهت رسیدگی به مابه¬الاختلاف تعدیل نشده توسط مسؤول/ مسؤولان مربوط به طور سیستمی( الکترونیکی) به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

 

7- صرفا مواردی در هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده (238) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسؤول/ مسوولان مربوط، همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند(6) این دستورالعمل معترض باشد.

 

8- معاونت فناوری های مالیاتی مکلف است حداکثر تا تاریخ 01/02/1401 ترتیبات سیستمی مربوط به لزوم اخذ و ادامه فرآیند اعتراض به اوراق تشخیص مالیات / مطالبه مالیات/ اعلام نتیجه رسیدگی / استرداد را در کل منابع مالیاتی و برای همه سامانه های در حال بهره برداری عملیاتی نماید به نحوی که از تاریخ 18/02/1401 امکان ثبت اعتراض از طريق سامانه مربوط برای عموم مؤدیان امکان پذیر باشد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://mohammadi-finance.ir/?p=23443
اشتراک گذاری:
واتساپتوییتر
محمد یزدان پناه
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره(1)ماده(238)قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی1400/03/02

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فرم درخواست مشاوره