1403/01/27
0
0

کتاب حسابداری صنعتی – جلد اول

حسابداری صنعتی - جلد اول

آموزش حسابداری صنعتی

نویسنده : محمدقسیم عثمانی
انتشارات : ترمه

معرفی

حسابداری صنعتی – جلد اول

کتاب حسابداری صنعتی جلد اول نوشته محمد قسیم عثمانی و علی قاسم زاده توسط انتشارات ترمه به چاپ رسیده است.
موضوع این کتاب سیستم حسابداری و جایگاه حسابداری صنعتی و صورت سود و زیان در شرکت های انتفاعی است.

فرم درخواست مشاوره