1403/03/03
0
0

کتاب حسابداری خرید و فروش

کتاب حسابداری خرید و فروش

دوره دوم آموزش متوسطه › فنی حرفه ای

نویسنده : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
انتشارات : شرکت چاپ و نشرکتابهاي درسي ايران

عنوان کتاب : حسابداری خرید و فروش کالا

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای برای رشته حسابداری بازرگانی پایه دهم، حسابداری خرید و فروش کالا است.
فصل یا پودمان ۱ : حسابداری خرید کالا
فصل یا پودمان ۲ : حسابداری فروش کالا
فصل یا پودمان ۳ : حسابداری تنظیم کارت حساب کالا
فصل یا پودمان ۴ : حسابداری تعدیلات خرید کالا
فصل یا پودمان ۵ : حسابداری تعدیلات فروش کالا

 

باکس دانلود
فرم درخواست مشاوره