وبلاگ

عرضه به خود چيست؟ آيا مشمول ماليات ارزش افزوده است؟

عرضه به خود یعنی فعالان اقتصادی که عرضه کالا و خدمات را انجام می‌دهند ، خودشان در شرکت ، از همان کالا و خدمات استفاده کنند. عرضه به خود مشمول ارزش…

ادامه مطلب

اقدامات بعد از قبول مسئولیت حسابداری یک شرکت

فرض می کنیم مسئولیت حسابداری یک شرکت را قبول کردیم و وارد آن شدیم. میخواهیم به مالی سر و سامان بدهیم. بهتر است بر اساس یک چک لیست عمل کنیم.…

ادامه مطلب