قانون مالیات مستقیم
قانون ارزش افزوده | فصل اول- تعاریف و کلیات
قانون تامین اجتماعی
قانون کار

ماده 1 قانون کار – اشخاص و کارگاههایی که موظف به تبعیت از قانون کار هستن

ساده‌سازی مادۀ ۱ قانون کار:                                                       مدت زمان مطالعه: یک دقیقه

مادۀ یک قانون کار به ما میگه که چه اشخاصی باید قانون کار رو رعایت کنن اما قبلش بهتره که بدونیم قانون کار یعنی چی؟

در واقع این قانون، شامل تمام قواعدیه که توی روابط کارگری و کار‌فرمایی باید لحاظ بشه و هر شخصی که برای انجام کار، مزد دریافت میکنه هم جزو این تعریف قرار می گیره. البته  باید توجه داشته باشیم کارمندای دولت، نیرو‌های مسلح و کارگاه‌های خانوادگی از مقررات قانون کار تبعیت نمی‌کنن.

 کارگر و کارفرما تو قانون کار تعریف مشخصی دارن که به ترتیب تو ماده 2 و ماده 3  قانون کار مفصل درموردشون صحبت میکنیم.

نکتۀ دیگه اینکه این قانون از جمله قوانین آمره اس؛یعنی چی؟ یعنی  توافق برخلاف اون ولو با رضایت طرفین، مجاز نیست .

حالا بر‌طبق مادۀ یک باید بگیم کلیۀ کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مشمول رعایت مقررات قانون کار هستن یعنی این اشخاص ملزم هستن قانون کار رو رعایت کنن.